Ngành Lâm nghiệp Việt Nam ĐẢM BẢO nguồn nguyên liệu gỗ

ngành lâm nghiệp Việt Nam

Ngành lâm nghiệp Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc đảm bảo nguồn nguyên liệu gỗ thông qua việc trồng rừng và quản lý rừng hiệu quả. Giai đoạn 2021 – 2023 đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc trong diện tích trồng rừng, sản lượng khai thác gỗ và giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản, góp phần quan trọng vào nền kinh tế quốc gia.

1. Kết quả đáng khích lệ của Ngành Lâm nghiệp Việt Nam 

Theo Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn), từ năm 2021 đến 2023, diện tích trồng rừng tập trung bình quân đạt 260.400 ha/năm. Điều này đã giúp sản lượng khai thác gỗ đạt khoảng 32 triệu m3/năm, cơ bản đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ và thị trường lâm sản. Tốc độ tăng giá trị gia tăng của lĩnh vực lâm nghiệp đạt bình quân 4,6%/năm, đạt 92% kế hoạch đề ra.

2. Đóng góp của Ngành Lâm nghiệp Việt Nam vào kinh tế quốc gia

Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt bình quân 15,8 tỷ USD/năm, đóng góp vào tỷ lệ xuất siêu của ngành nông nghiệp. Trong năm 2021, ngành lâm nghiệp đạt xuất siêu 12,94 tỷ USD; năm 2022 đạt 14,10 tỷ USD; và năm 2023 ước đạt 12,199 tỷ USD. Những con số này cho thấy sự phát triển bền vững và tiềm năng to lớn của ngành lâm nghiệp trong việc thúc đẩy kinh tế quốc gia.

lâm sản phát triển mạnh
Lâm sản có mức tăng trưởng vượt trội

Nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đạt bình quân 3.650 tỷ đồng/năm trong giai đoạn 2021 – 2023. Đặc biệt, năm 2023 đã thu được 4.130 tỷ đồng, trong đó có 997 tỷ đồng từ dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon rừng. Điều này không chỉ giảm áp lực chi ngân sách nhà nước mà còn góp phần bảo vệ và phát triển bền vững rừng quốc gia.

3. Thách thức và giải pháp phát triển bền vững Ngành Lâm nghiệp Việt Nam

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, ngành lâm nghiệp vẫn đối mặt với nhiều thách thức như năng suất, chất lượng rừng trồng còn thấp và việc trồng rừng phòng hộ gặp nhiều khó khăn.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, cần tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả diện tích rừng, bảo vệ diện tích rừng hiện có và phát triển rừng, giải quyết thiếu đất sản xuất và tạo việc làm cho đồng bào dân tộc.

băng tải Heesung trong ngành lâm nghiệp
Băng tải Heesung là sản phẩm quen thuộc trong ngành lâm nghiệp

Đồng hành cùng ngành công nghiệp khai thác gỗ, T&T cung cấp các giải pháp vật tư máy móc hỗ trợ. Một số sản phẩm như băng tải cao su vận chuyển dăm gỗ hay thiết bị tách sắt giúp lọc sạch tạp chất lẫn trong nguyên liệu đã trở nên quen thuộc trong dây chuyền sản xuất của khách hàng. Để tìm hiểu sản phẩm cũng như đặt hàng nhanh chóng, quý khách vui lòng liên hệ với T&T theo thông tin sau:

Ngành lâm nghiệp Việt Nam đã và đang đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường. Với những kết quả tích cực từ việc trồng rừng, khai thác gỗ và dịch vụ môi trường rừng, ngành lâm nghiệp không chỉ đảm bảo nguồn nguyên liệu gỗ mà còn tạo ra những giá trị bền vững cho tương lai. Việc tiếp tục quản lý chặt chẽ và phát triển rừng bền vững là nhiệm vụ cần thiết để ngành lâm nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Nguồn: Thanh niên

Hotline: 0937 813 868 Tổng Đài : 1800 6355
Hotline 24/7: 0937 813 868
Call Now Button